O FUNDACJI
Fundacja Od Nova powstała aby wyrównać szanse dzieciaków z różnych środowisk. Nie każdego rodzica stać na to, aby posyłać dziecko na angielski, rytmikę, plastykę czy inne zorganizowane zajęcia wszechstronnie rozwijające. Fundacja Od Nova chce dać szansę tym dzieciom, które mimo niskiego statusu materialnego pragną zdobywać nowe umiejętności, rozwijać się, kształcić. Nie ma najmniejszego powodu by dzieci z biednych rodzin miały ograniczony dostęp do rozwoju osobistego i kultury.
Przede wszystkim organizujemy zajęcia dydaktyczne, plastyczne, rytmiczne oraz wiele innych zajęć ogólno rozwojowych dla dzieciaków z rodzin ubogich.
Ponad to chcemy otoczyć opieką specjalistów w tym psychologów, pedagogów oraz dać szansę psychoterapii osobom z rodzin ubogich, oraz z rodzin „zagrożonych”. Miejsce urodzenia nie jest jeszcze determinantem przyszłości danej osoby.
Fundacja Od Nova pomaga zaczynać OD NOWA.
Chcemy też rozwijać młode talenty, dać im szansę na kształcenie, oraz wsparcie merytoryczne i specjalistyczne osób doświadczonych już w danej dziedzinie.
Do głównych działań prowadzonych przez Fundację należą:
-kursy dla dzieci i młodzieży
-wsparcie mentorów w programach rozwijania młodych talentów
-opieka pedagogiczna, psychologiczna oraz psychoterapia dla rodzin „zagrożonych”

Ponadto Fundacja Od Nova otacza opieką Polskie zabytki oraz szeroko rozumiane Polskie dziedzictwo kulturalne.

ZARZĄD FUNDACJI
Ewelina Stępniewska
fundator
Stoi czele Fundacji jest fundatorem, założycielem i prezesem Zarządu. Sama po ciężkim wypadku samochodowym w wieku 12 lat zakończyła karierę sportowa. Jej rodziców po prostu nie było stać na potrzebną wtedy operacje. Dziś ma szanse pomoc innym, w rozpoczęciu nowego życia, w spełnianiu marzeń dlatego założyła Fundacje OdNova.
Mariusz Kabaciński
prezes
Jako jedna z osób zarządzająca Fundacją dokłada wszelkich starań aby realizować misje dawania dzieciom godnego życia, życia na jakie zasługują. Do jego zadań należy podejmowanie wszelkich decyzji merytorycznych i finansowych dotyczących działalności Fundacji. Nadzoruje organizowanie imprez kulturalnych i promocyjnych, szkolenia i konferencje.
Paweł Droździel
koordynator
Jest młodym i energicznym człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, które zdobył przy okazji tworzenia szkoły tańca dla najmłodszych. Jest osobą pogodną o dużej ciekawości świata, jego pasją są podróże i muzyka. Do jego zakres obowiązków należy przedstawienie Fundacji oraz realizowanych projektów przedsiębiorcom oraz pozyskiwanie nowych w celach współpracy.
Joanna Mikielska
administracja
W poprzedniej pracy dużo podróżowałam po Świecie. Bywałam w wytwornych hotelach i pięknych rezydencjach, ale dostrzegałam również biedę przedzierającą się przez szczeliny bogactwa. Wtedy poczułam chęć niesienia pomocy innym. Ucieszyła mnie propozycja Fundacji „ Od Nova” . Wiem, że nie zbawię całego Świata, ale mogę sprawić, że na niewinnych buziach pojawi się radosny uśmiech. W Fundacji zajmuje się organizacją wszelkiego rodzaju wydarzeń oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi.
Sebastian Szymalak
koordynator
Przez 15 lat był nauczycielem języka angielskiego w szkołach i niekwestionowanym wychowawcą. Ma poczucie misji, że urodził się po to, aby kształtować osobowość. Tak się składa, że zawsze pojawia się przy człowieku, który znalazł się na rozstaju. Podaje rękę, zagarnia go i się nim zajmuje. Aktualnie nie jest aktywny zawodowo w szkole państwowej, prowadzi własną działalność gospodarcza związaną z nauczaniem języka angielskiego.

WSPIERAJĄ NAS
JAK NAS WESPRZEĆ?

Pobierz bezpłatny program do wypełniania PIT:

Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji :


Deutsche Bank : 30 1910 1048 2787 2097 8441 0001

- darowizny na cele statutowe,

- darowizny w ramach zbiórki publicznej,

- darowizny na konkretną osobę.
 

Dziękujemy za Twoje wsparcie!
KONTAKT
Chcesz nas wesprzeć lub otrzymać wsprarcie :

biuro@fundacjaodnova.pl
+48  726-000-100 


Fundacja Od Nova I ul.Badylarska 21 02-484 Warszawa I T: +48 726 000 100 I biuro@fundacjaodnova.pl I © 2012 Fundacja Od Nova